Μία οποιαδήποτε εταιρεία πληροφορικής, όπως είναι ευκόλως εννοούμενο, είναι εξοπλισμένη με πληθώρα υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας, κι αυτό αυτόματα συνεπάγεται δύο πολύ βασικά πράγματα:

 

1.Αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις και κοστοβόρα κατανάλωση

2.Μεγάλο όγκο δεδομένων που επιβάλλουν περίπλοκα συστήματα προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις και διαρροές.

 

Ποιες πρακτικές λοιπόν θα μπορούσε να εφαρμόσει μια τέτοια επιχείρηση ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτά τα κρίσιμα ζητήματα;

 

 

•Ενέργεια & Διαχείριση Ενέργειας

 

Όταν το λειτουργικό κόστος είναι αυξημένο, μπαίνουν στο μικροσκόπιο όσοι παράγοντες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίησή του.

Για παράδειγμα, συνίσταται η μέγιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της μέρας, και η αποφυγή χρήσης τεχνητού.

Αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, προτιμούμε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED.

 

Επιτύχετε ικανοποιητική θερμοκρασία στο χώρο αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Χρησιμοποιήστε  έξυπνους θερμοστάτες και συστήματα διαχείρισης ενέργειας που ρυθμίζουν της θέρμανση και την ψύξη με βάση την πληρότητα και τις εξωτερικές θερμοκρασίες.

 

Προμηθευτείτε εξοπλισμό που φέρει τη σφραγίδα Energy Star, την πιστοποίηση δηλαδή  ότι το προϊόν καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και διαθέτουν χαρακτηριστικά εξοικονόμησης.

Αυτό ισχύει τόσο για τους υπολογιστές όσο και τους διακομιστές αλλά και κάθε άλλο είδος εξοπλισμού πληροφορικής.

 

Υπενθυμίστε στους εργαζόμενους να απενεργοποιούν τις συσκευές κατά τις ώρες που το γραφείο παραμένει κλειστό, και τέλος κάντε έρευνα αγοράς για τον πάροχο με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές σε προσφορές ρεύματος και φυσικού αερίου στο revmaenergy.store ή αναζητήστε εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως ηλιακούς συλλέκτες, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς την παραγωγή καθαρού και οικονομικά αποδοτικού ηλεκτρισμού στις εταιρείες πληροφορικής.

 

•Συνεργασίες Υψηλών Προδιαγραφών

 

Το πρώτο βήμα που εξασφαλίζει τη διατήρηση του απορρήτου σε κάθε είδος αρχείο της εταιρείας σας, είναι η σωστή εκπαίδευση των εργαζομένων όλων των τμημάτων ώστε να είναι σε επαγρύπνηση έναντι του phishing και άλλων απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και να μεριμνούν για την προστασία των προσωπικών τους κωδικών.

 

Έπειτα, ζωτικής σημασίας είναι η ανάπτυξη  και η συνεχής ενημέρωση ενός σχεδίου δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων από καταστροφές, ώστε να εξασφαλίσετε ότι η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία τους σε κάθε περίπτωση. 

Μην αμελήσετε να κάνετε μια δοκιμή ανάκτησης δεδομένων για να δοκιμάσετε ότι όλα θα λειτουργήσουν ως προβλέψατε σε περίπτωση ανάγκης. 

 

Και τελευταίο και σημαντικότερο, εφαρμόστε τα απαιτούμενα ισχυρά μέτρα ασφαλείας: τείχη προστασίας, κρυπτογράφηση, συστήματα ανίχνευσης εισβολών και τακτική ενημέρωση ενημερώσεων κώδικα ασφαλείας, καθώς και αξιολόγηση αυτών.

Και τώρα θα δώσουμε μια ίσως απροσδόκητη συμβουλή: για τη διαδικασία αυτή, αναζητήστε έναν εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, όπως η f society

Πολύ εύλογα θα αναρωτιέστε τι εξυπηρετεί αυτό και πώς είναι δυνατόν μια εταιρεία πληροφορικής να μην μπορεί να αρκεστεί στο δυναμικό της.

Δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι πως μια δεύτερη και τρίτη γνώμη δεν είναι ποτέ περιττή, και κάποιος εκτός της ομάδας διαθέτει άλλη οπτική αφού δεν είναι εγκλιματισμένος στο μοτίβο της εταιρείας, και δεύτερον, ακριβώς για αυτό το λόγο ενδέχεται να εκφράσει αντικειμενικότερες συστάσεις, δεδομένου ότι δεν επηρεάζονται ενδο-εταιρικές σχέσεις και άλλα συμφέροντα.