ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΣΤΟ LA FAMIGLIA RADIO!!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : TΣΑΠΑΛΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΚΤΙΣΤΑΚΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΙΩΤΗ